Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Μάιος 1960 ; τεύχ. 189 , σ. 45-58
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο