Από την έκθεσιν του διοικητού της Εθνικής Τραπέζης προς την ετησίαν γενικήν συνέλευσιν των μετόχων της 6/3/40

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1940
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Μαρτ. 1940 ; έτ. Θ', τ. 17, τεύχ. 198 , σ. 242-247
Οικονομικαί ανακοινώσεις
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο