Ακαδημία Αθηνών τα βραβεία της τάξεως των θετικών επιστημών δια τα έτη 1928-1930

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ακαδημία Αθηνών
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 29 Φεβρουαρίου 1928 ; έτ. ΙΙΙ, τεύχ. 66 , σ. 479-480
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο