Τα βραβευθέντα σχέδια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του Ο.Δ.Ε.Π.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1940
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Ιαν. 1940 ; Ετ. Θ', τ. 17, τεύχ. 193-194 , σ. 33-37
Ελληνική τεχνική κίνησις
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο