Παραπομπή APA

(1940). Τα βραβευθέντα σχέδια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του Ο.Δ.Ε.Π. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Τα βραβευθέντα σχέδια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του Ο.Δ.Ε.Π. Αθήναι, 1940.

Παραπομπή MLA

Τα βραβευθέντα σχέδια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του Ο.Δ.Ε.Π. Αθήναι, 1940.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.