Τα βραβευθέντα σχέδια του νέου κτιριακού συγκροτήματος Αμαλιείου Ορφανοτροφείου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1938
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Απρ. 1938 ; έτ. Ζ', τ. 13, τεύχ. 151 , σ. 292-300
Ελληνική τεχνική κίνησις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο