Ενέργειαι του Τ.Ε.Ε. επί διαφόρων ζητημάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Στοιχεία έκδοσης: 1952
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1 Δεκ. 1952 ; τεύχ. 23 , σ. 8-10
Περιέχει:Επί του τρόπου συντάξεως και υποβολής στατικών μελετών
Επί παρατάσεως της ισχύος του ΚΗ' ψηφίσματος
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. διά την απαλλαγήν χαρτοσήμου και κρατήσεων επί έργων υπαγομένων εις το ΚΗ' Ψήφισμα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο