Εργα Υπουργ. Συγκοινωνίας η πρώτη δεκαπενταετία του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1938
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Δεκ. 1938 ; έτ. Ζ', τ. 14, τεύχ. 167-168 , σ. 1053-1063
Ελληνική τεχνική κίνησις
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά