Ο ετήσιος απολογισμός της Τραπέζης της Ελλάδος απόσπασμα από την έκθεσιν του διοικητού κ. Εμμ. Τσουδερού προ της γεν. συνελεύσεως των μετόχων της 6/3/39

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Απρ. 1939 ; έτ. Η', τ. 15, τεύχ. 175 , σ. 279-283
Οικονομικαί ανακοινώσεις
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο