Ο θεμέλιος λίθος της σήραγγος του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 15 Ιανουαρίου 1928 ; έτ. ΙΙΙ, τεύχ. 63 , σ. 400
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο