Η θερμική μόνωσις διά του πεπιεσμένου φελλού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 15 Αυγούστου 1928 ; έτ. IV, τεύχ. 77 , σ. 135-136
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο