Αι θεωρίαι περί αντισεισμικών κατασκευών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1955
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1 Σεπτ. 1955 ; τεύχ. 89 , σ. 31
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο