Παραπομπή APA

Μπίρης Κώστας Η. (1954). Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου: ο Θεοφιλάς και οι καθηγηταί. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Μπίρης Κώστας Η. Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου: ο Θεοφιλάς και οι καθηγηταί. Αθήναι, 1954.

Παραπομπή MLA

Μπίρης Κώστας Η. Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου: ο Θεοφιλάς και οι καθηγηταί. Αθήναι, 1954.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.