Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ο Θεοφιλάς και οι καθηγηταί

Πρόκειται για περίοδο διεύθυνσης του Πολυτεχνείου από τον Α. Θεοφιλά. Στο κείμενο παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή των δωρεών και κληροδοτημάτων.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπίρης Κώστας Η.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1954
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιάν. - Φέβρ. 1954 ; περ. Β', έτ Ι', τ. ΧΧΧΙ, τεύχ. 355 - 356 (101 - 102) , σ. 39 - 47
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο