Κτίρια Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως Σανατόριον Ιωαννίνων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Μαϊου 1939 ; έτ. Η', τ. 15, τεύχ. 178 , σ. 398-410
Ελληνική τεχνική κίνησις
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά