Κωνσταντίνος Γουναράκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1954
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 15 Φεβρ. 1954 ; τεύχ. 52 , σ. 22-23
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο