Η νέα γέφυρα του Galveston μήκους 2.500 μ.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1940
Πηγή:Διεθνής τεχνική κίνησις
Τεχνικά Χρονικά , 15 Αυγ. 1940 ; έτ. Θ', τ. 18, τεύχ. 208 , σ. 729-732
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο