Παραπομπή APA

(1940). Οδηγίαι δια τας προσγειώσεις εγκαταστάσεων εναλλασσομένων ρευμάτων τάσεως άνω του 1 κιλοβόλτ. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Οδηγίαι δια τας προσγειώσεις εγκαταστάσεων εναλλασσομένων ρευμάτων τάσεως άνω του 1 κιλοβόλτ. Αθήναι, 1940.

Παραπομπή MLA

Οδηγίαι δια τας προσγειώσεις εγκαταστάσεων εναλλασσομένων ρευμάτων τάσεως άνω του 1 κιλοβόλτ. Αθήναι, 1940.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.