Οδοστρώματα δια γεωδών υλικών και τσιμέντου δια δευτερευούσας οδούς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1948
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Αυγ. - Σεπτ. 1948 ; έτ. Δ', τ. 25, τεύχ. 290-291 , σ. 257-260
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο