Τα πορίσματα του Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων της Λισσαβώνος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1953
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 15 Δεκ. 1953 ; τεύχ. 48 , σ. 17
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο