Πρόληψις ρωγμών εις επιχρίσματα δια τσιμεντοκονιάματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1948
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Νοεμ. 1948 ; έτ. Δ', τ. 25, τεύχ. 293 , σ. 415
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο