Πρωτότυποι μέθοδοι κατά την κατασκευήν γέφυρας εν Βενεζουέλα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1953
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 15 Ιουλ. 1953 ; τευχ. 38 , σ. 14
Σύγχρονοι τεχνικαί επιτεύξεις
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο