Αι συζητήσεις επί των πεπραγμένων της Δ.Ε.Η. εις την αντιπροσωπευτικήν συνέλευσιν αυτής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1954
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 15 Μαµιου 1954 ; τεύχ. 58 , σ. 17-23
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο