Τριτογενή τυλίγματα τριφασικών μετασχηματιστών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1937
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Μαρτ. 1937 ; έτ. ΣΤ', τ. 11, τεύχ. 125 , σ. 151-152
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο