Η έκθεσις της Ζυρίχης 1939

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Hildebrandt Hans
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1940
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Φεβρ. 1940 ; έτ. Θ', τ. 17, τεύχ. 196 , σ. 144-148
Διεθνής τεχνική κίνησις
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο