Παγκόσμιος διαγωνισμός διά την ανέγερσιν ναού του Αγίου Ανδρέου εν Πάτραις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αγαπητός Σπήλιος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1903
Πηγή:Αρχιμήδης , Απρ. 1903 ; έτ. Δ΄, αρ. 12 , σ. 91-93
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο