Απλοποίησις υπολογισμών δι' ανοικτούς αγωγούς ελευθέρας ροής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αλτηγός Νικόλαος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1953
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Μαρτ. - Απρ. 1953 ; περ. Β', έτ. Θ', τ. ΧΧΧ, τεύχ. 345 - 346 (93 - 94) , σ. 79 - 89
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο