Η καθίζησις αργιλλικών στρωμάτων αποξηραινόμενων εκτάσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αλτηγός Νικόλαος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1947
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιαν. - Φεβ. 1947 ; έτ. Γ', τ. 24, τεύχ. 271-272 , σ. [16]-21
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο