Μηχανοποίησις εκτελέσεως και βαθμός αναπτύξεως αυτής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αλτηγός Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Τ.Ε.Ε. Επιτροπή Παραγωγικών Εργων & Δασικού Πλούτου
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Στοιχεία έκδοσης: 1946
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Σεπτ. - Οκτ. 1946 ; έτ. Β', τ. 23, τεύχ. 267-268 , σ. 140-143
Επιστημονικαί Επιτροπαί του Τ.Ε.Ε.
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (σ.140-143)
Το πλήρες κείμενο (σ.127-146)