Η ύδρευσις της περιοχής πρωτευούσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αλτηγός Νικόλαος, Κυριάκος Κ., Μαχαίρας Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1963 ; τευχ. 225 , σ. 2-20
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα: