Το επί της Πάρνηθος νοσοκομείον Γεωργίου Σταύρου και Γεωργίου Φούγκ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1936
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Οκτ. 1936 ; έτ. Ε', τ. Χ, τεύχ. 115 , σ. 900 - 912, [939] - 940
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Νοσοκομείον Γ.Σταύρου & Γ.Φούγκ: προοπτικόν σχέδιον εκ του σημείου Α
Νοσοκομείον Γ.Σταύρου & Γ.Φούγκ: προοπτικόν σχέδιον εκ του σημείου Β
Νοσοκομείον Γ.Σταύρου & Γ.Φούγκ: ανατολικομεσημβρινή όψις
Νοσοκομείον Γ.Σταύρου & Γ.Φούγκ: πτέρυξ μεσημβρινοδυτική
Νοσοκομείον Γ.Σταύρου & Γ.Φούγκ: πτέρυξ βορειανατολική
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη
Φυσική περιγραφή:εικ.
DEWEY Γενικού θέματος:720 - (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)