Η κλινική απόρων παίδων Αγλαµιας Κυριακού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1936
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Σεπτ. 1936 ; έτ. Ε', τ. X, τεύχ. 113 , σ. [761] - 767, [807]
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Κλινική απόρων παίδων Αγλαϊας Κυριακού (Αρχιτέκτ. Ι.Αντωνιάδης)
Κλινική Αγλαϊα Κυριακού: μετά την εκτέλεσιν του έργου
Κλινική Αγλαϊα Κυριακού: πλάγια όψις του κτιρίου
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη
Φυσική περιγραφή:εικ., σχ.
DEWEY Γενικού θέματος:720 - (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)