Το τηλεφωνικόν κέντρον της Οδού Καρόλου Nouvelle sous - centrale telephonique a Athenes

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1937
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Απρ. 1937 ; έτ. ΣΤ', τ. 11, τεύχ. 128 , σ. 304-309
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά