Πώς το Υπουργείον της Συγκοινωνίας εχειρίσθη το ζήτημα της ιδιοκτησίας κατά την πολεοδομικήν αναμόρφωσιν της καείσης εκτάσεως Εδέσσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αποστολόπουλος Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1938
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Φεβρ. 1938 ; έτ. Η', τ. 13, τεύχ. 147 , σ. [73]-81
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά