Η συμβολή της φωτογραφίας εις την προαγωγήν της αστρονομίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αργυράκος Ι.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1948
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Νοεμ. 1948 ; έτ. Δ', τ. 25, τεύχ. 293 , σ. 406-409
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο