Δύο μέθοδοι προσδιορισμού των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βεντουράτος Φαίδων Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Σεπτ.- Οκτ.- Νοέμ. 1950 ; έτ. ΣΤ', τ. 27, τεύχ. 315-317(63-65) , σ. 453-463
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη