Σιδηροί ή ξύλινοι στρωτήρες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βουγιούκας Γ. Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1936
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Φεβρ. 1936 ; έτ. Ε', τ. ΙΧ, τεύχ. 100 , σ. [181]-187
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο