Νέα χημική θεωρία επί της γενέσεως των πετρωμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βουγιούκας Γ. Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1906
Πηγή:Αρχιμήδης , Αύγ. 1906 ; έτ. Ζ', αρ.4 , σ. 39 - 50
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο