Εργα εκ σιμέντου εν τη κατασκευή του σιδηροδρόμου Πειραιώς - Συνόρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1908
Πηγή:Αρχιμήδης , Αύγ. 1908 ; έτ. Θ', αρ. 4 , σ. 51 - 52
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο