Αποκάλυψις του ορυκτού ιλμενίτου της Θεσσαλίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δάλμας Δημ. Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 15 Αυγούστου 1928 ; έτ. IV, τεύχ. 77 , σ. 132-135
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο