Αι μη θρυμματιζόμεναι ύαλοι εν τη εφαρμογή των Μία νέα εφεύρεσις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δεληγιάννης Αντ. Αθ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 15 Μαµιου 1928 ; ετ. ΙΙΙ, τεύχ. 71 , σ. 615-616
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο