Ολίγαι λέξεις διά το Δικαστικόν Μέγαρον Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δημητρακόπουλος Ανάργυρος Ι.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1938
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Αυγ. 1938 ; έτ. Ζ', τ. 14, τεύχ. 160 , σ. 747-751
Ελληνική τεχνική κίνησις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο