Παραπομπή APA

Διαμαντόπουλος Μόσχος Α. (1936). Ευχερής εξακρίβωσις ενδιάμεσων αποδόσεων εις δομικάς εργασίας. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Διαμαντόπουλος Μόσχος Α. Ευχερής εξακρίβωσις ενδιάμεσων αποδόσεων εις δομικάς εργασίας. Αθήναι, 1936.

Παραπομπή MLA

Διαμαντόπουλος Μόσχος Α. Ευχερής εξακρίβωσις ενδιάμεσων αποδόσεων εις δομικάς εργασίας. Αθήναι, 1936.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.