Ευχερής εξακρίβωσις ενδιάμεσων αποδόσεων εις δομικάς εργασίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Διαμαντόπουλος Μόσχος Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1936
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Ιαν. 1936 ; έτ. Ε', τ. ΙΧ, τεύχ. 97 , σ. 2 - 7, [31] - 32
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Παρόμοια τεκμήρια