Αμερικανικαί απόψεις δια το σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεολογίτης Μ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1948
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιαν.- Φεβρ. - Μαρτ. 1948 ; έτ. Δ', τ. 25, τεύχ. 283-285 , σ. 33-37
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο