Αι νέαι μεγάλαι γέφυραι διώρυγος Κορίνθου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεολογίτης Μ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1949
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιουν. 1949 ; έτ. Ε', τ. 26, τεύχ. 300 , σ. 213-217
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο