Μελέτη ηλεκτρικής γραμμής με ομοιομόρφως κατανεμημένας ώμειον αντίστασιν, αυτεπαγωγήν, χωρητικότητα και αγωγιμότητα και με πολλούς καταναλωτάς κατά μήκος αυτής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1949 1950
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Οκτ. 1949 ; έτ. Ε', τ. 26, τεύχ. 304 , σ. 498-502
Τεχνικά Χρονικά , Ιαν. 1950 ; έτ. Ε', τ. 26, τεύχ. 307(55) , σ. 35-39
Τεχνικά Χρονικά , Μάρτ. 1950 ; έτ. Ε', τ. 27, τεύχ. 309(57) , σ. 159-170
Τεχνικά Χρονικά , Απρ. 1950 ; έτ. ΣΤ', τ. 27, τεύχ. 310(58) , σ. 233-239
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 3)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 4)