Τα αυτόματα τηλέφωνα εν Ελλάδι

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καβουνίδης Χ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Οκτ. 1939 ; έτ. Η', τ. 16 , τεύχ. 187 , σ. 491-502
Ελληνική τεχνική κίνησις
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γερμανικά