Το σκυροκονίαμα των σιδηροπαγών κατασκευών και η προσπάθεια βελτιώσεως αυτού - βαθμός ποιότητος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καζάκος Β. Ε.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1934
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Δεκ. 1934 ; έτ. Γ', τ. VI, τεύχ. 72 , σ. 1106 - 1128, 1140
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Παρόμοια τεκμήρια