Μελέτη επί του οικοδομικού συστήματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καζόγλου Αγαθοκλής
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1954
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Νοέμ. - Δεκ. 1954 ; έτ. Ι', τ. ΧΧΧΙ, τεύχ. 365 - 366 (111 - 112) , σ. 299 - 307